Milliarder på spill for Norge

EUs energi- og klimapolitiske veivalg mot 2030 vil ha svært stor betydning for energinasjonen Norge – både politisk og kommersielt. Det ligger milliarder i potten når det europeiske energilandskapet formes.