Midtøsten: Klimaendringer, migrasjon og ekstremisme

Forverret klima er en av årsakene til større flyktningestrømmer fra Midtøsten og Nord-Afrika, og kan gi grobunn for rekruttering til terror og ekstremisme.

Våre støttespillere