Medspillere og motkrefter: #Klimafrokost om desentral kraftproduksjon

Mange steder i Europa er desentralisering av energisystemene godt i gang. I lokalsamfunn går borgere og lokalt næringsliv sammen om å investere i solcelleanlegg, bioenergi, vindparker, småvannkraft og kraftnett. Småskala, desentralisert energiproduksjon er blitt vanligere også i Norge.

Våre støttespillere