Med Rederiforbundets nye klimastrategi bør tiden for å bygge fossildrevne skip være over

«Null utslipp i 2050». Det er Rederiforbundets nye klimastrategi. Den signaliserer et viktig taktskifte som bør få konsekvenser for hvordan skip designes og bygges fra nå av.

«Null utslipp i 2050» er tittelen på Norges Rederiforbunds nye klimastrategi.

Våre støttespillere