Lofoten-olje i null med fallende oljepris

Dagens kunnskapsgrunnlag, både når det gjelder naturverdier og økonomiske utsikter for oljemarkedet, peker i samme retning: LoVeSe bør skrinlegges en gang for alle.