Lite nytt i klimapolitikken – kan regjeringa likevel overraske?

Den nye regjeringserklæringa hever klimapolitikkens ambisjonar, men inneheld få nye tiltak. Det store spørsmålet er om regjeringas politikk no er «ferdig pruta».

Solberg-regjeringa 2019
Borgarleg fleirtalsregjering: 22. januar 2019 kunne statsminister Erna Solberg presentere ei utvida regjering med H, Frp, V og KrF. Foto: