La superprofitten gå til folket med et nytt Kraftfond

Den norske vannkraften har tjent nasjonen godt, men dagens superprofitt opprører folk – forståelig nok. Vi kan løse problemet ved å sende penger tilbake til alle innbyggere i landet fra et nytt fond: Det Norske Kraftfond, skriver Anders Karlberg.

NTB_N_FGEB4hLv0_
Fosser lagt i rør, her fra kraftverket Nore 1 i Nore og Uvdal kommune, gir penger på bok. Del dem ut igjen til folket, foreslår artikkelforfatteren. (Foto: Lise Åserud, NTB)