Komfort, adferd og energibruk i Norge

I Norge har vi normer som bidrar til et av verdens høyeste forbruk av energi per person. Hvordan kan vi endre dette uten å gi avkall på komfort?

Det norske hus – lyst og varmt skal det være. Familiehygge anno 1963.

Våre støttespillere