Klimasøksmålet: Miljøorganisasjonene tapte – hva er vunnet?

Anken i klimasøksmålet førte til et nytt tap for miljøorganisasjonene, men gir dem samtidig noen viktige etappeseiere. Nå ankes saken til Høyesterett.

Justice Gavel
Miljøorganisasjonene tapte i lagmannsretten, men vant likevel viktige delseiere, skriver artikkelforfatteren.