Klimarisiko krever bedre jordvern, lokale politikere har ansvaret

I klimaendringenes tid er det ikke ansvarlig å sette sin lit til at andre land skal redde oss når tørke og flom påvirker avling og innhøsting. Å håndtere klimarisiko innebærer vern av matjorda, også i Rogaland.

Faksimile - Aftenbladet - Jordvern

Kommuner i Rogaland dukker ofte opp når man søker på ordene jordvern og matjord. Stavanger Aftenblad og andre medier har i mange år vært gode til å dokumentere at de folkevalgte i matfylket ofte lar hensynet til jordvernet fare. Her illustrert ved en faksimile fra Aftenbladet 12. november 2018

Våre støttespillere