Klimaløft fra Granavolden

Når klimakapitlet åpnes i regjeringsforhandlingene på Granavolden må de fire partiene se mot tiltak som kan gi store kutt også utenfor Norges grenser.

Kanskje blir en liten håndfull av disse statsrådene snart erstattet med kolleger fra KrF. Hvordan blir i så fall klimakapitlet i erklæringen fra Granavolden?

Våre støttespillere