Klimakutt: For smått fra Bondelaget

Landbrukets strategi for klimakutt vil gjøre norsk kjøtt- og melkeproduksjon marginalt mer klimavennlig. Dette er ikke tilstrekkelig. Politikken må gå grundigere til verks – den må adressere kjøttforbruket.

Soya
Det norske landbruket er avhengig av betydelig soyaimport. Kjøttforbruk og avhengighet av soya må adresseres når landbruket skal omlegges i lys av klima. (Foto: Amaggi)