Klimakur: Mange elbiler raskest mulig gir store klimakutt

Raskest mulig innfasing av el-biler er et avgjørende tiltak i Klimakur 2030. Elbil-politikken må levere stødige rammevilkår – og bør derfor baseres på et bredt forlik der fordelingshensyn bygges inn.

Taycan
Det ble registrert ti eksemplarer av elbilen Porsche Taycan i Norge i januar. (Foto: Porsche)