Klimakrisen: Både energi- og matsystemene må legges om

Det er ikke tilstrekkelig å fjerne fossile utslipp fra energisektoren. Også klimagassutslippene knyttet til produksjon og forbruk av matvarer må ned – i verden, og i Norge.

Matforside
Kraftig reduksjon i kjøttforbruket er nødvendig om klimagassutslippene fra det norske matfatet skal reduseres vesentlig.