Klimakorta på bordet

I ein open prosess om eit nytt klimaforlik på Stortinget kan partia og andre samfunnsaktørar vise klimakorta sine og overtyde oss om at tiltaka svarer på dei store utfordringane vi står overfor.

Kraftutveksling med utlandet – eit klimatiltak som kan gi auka kraftprisar. Her kabelen Skagerrak4 mellom Norge og Danmark, som ble tatt i bruk i 2014 (foto: Statnett).

Våre støttespillere