Klimagassutslipp: Befolkningsvekstens rolle må diskuteres

Befolkningsvekst spiller en betydelig rolle for økningen i menneskeskapte utslipp av klimagasser, i Norge og i verden for øvrig. Likevel er dette et tema som knapt nok diskuteres, skriver Vidar Vindøy.

Størrelsen på befolkningen er en viktig faktor bak klimagassutslipp. Befolkningsvekst er ikke en problemstilling som bare gjelder fattige land i andre deler av verden, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Lise Åserud/NTB)