Klimagassutslipp: Befolkningsvekstens rolle må diskuteres

Befolkningsvekst spiller en betydelig rolle for økningen i menneskeskapte utslipp av klimagasser, i Norge og i verden for øvrig. Likevel er dette et tema som knapt nok diskuteres, skriver Vidar Vindøy.

NTB_gLxK3DfdfwM_

Størrelsen på befolkningen er en viktig faktor bak klimagassutslipp. Befolkningsvekst er ikke en problemstilling som bare gjelder fattige land i andre deler av verden, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Lise Åserud/NTB)