Se på Klimatv.no: Opptak fra #Klimafrokost om grønn ammoniakk

Grønn ammoniakk – produsert helt uten bruk av fossil energi – kan brukes som drivstoff i skip og i gjødselproduksjon. Dette var tema for #Klimafrokost i regi av Norsk klimastiftelse 4. juni. Du kan se opptakene her.