#Klimafrokost om mat, helse og klima

Norsk klimastiftelse har i fire år arrangert #Klimafrokoster, torsdag 22. november inviterte stiftelsen til #Klimafrokost nummer 30 – med tema: Hvordan kan vi kutte klimagassutslippene forbundet med maten vi spiser?