Klimaforliket: Hele teksten

Slik ble klimaforliket som Stortinget vedtok 11. juni 2012.