Klima som rettsområde

Ny utredning fra Norsk Klimastiftelse tar for seg lovligheten av Oljefondets investeringer i kanadisk tjæresand.