Klima som finansiell risiko

Hvordan vil klimaendringer og klimapolitikk påvirke økonomien? Den finansielle risikoen er betydelig. Den kan dempes ved hjelp av oppdatert og relevant kunnskap.

At oljelandet Norge selger oljeaksjer kan bli oppfattet som et viktig politisk signal, selv om begrunnelsen er aldri så finansiell.