IEA-rapport ubrukelig verktøy

Politikere og næringslivsledere som bruker IEAs såkalte hovedscenario som grunnlag for beslutninger risikerer å gjøre alvorlige feil. Årsaken er at IEA fundamentalt undervurderer veksten i fornybar energi.