Hvor fornybart er Equinor?

Hva bør vi som samfunn og eiere kunne forvente av et stort oljeselskap – med den norske stat som hovedeier – i klimakrisens tid?

mariner
Fra Mariner-feltet på britisk sokkel i Nordsjøen, der Equinor er operatør. Utslippene per fat tungolje fra Mariner er det dobbelte av gjennomsnittet på norsk sokkel. (Foto: Equinor)