Hvilken livsforsikring tegner vi for framtiden?

Spørsmålet om vi skal ta utslippskuttene i utlandet eller hjemme i Norge er en meningsløs debatt. Klimatrusselen er så stor at rike land som Norge må gjøre begge deler. I dag slipper rike og fattige land ut omtrent like mye, halvparten hver. FN’s klimapanel mener verden må redusere utslippene med 80-90 prosent innen 2050 for… Fortsett å lese Hvilken livsforsikring tegner vi for framtiden?