Høgrisiko å investere i tjæresand og arktisk olje

Over 1000 milliardar dollar som skal investerast i kostbare prosjekt som tjæresand og arktisk olje kan gå tapt om verda lukkast med klimapolitikken. Det skriv Carbon Tracker Initiative ein ny rapport.