Helge Lunds generasjon oljetopper bærer tungt ansvar for klimakrisen

Oljetopper i Helge Lunds generasjon bærer et svært tungt ansvar for den truende klimakrisen. De kunne valgt andre og grønnere strategier for 10-15 år siden, men satset så godt som alle pengene på vekst i olje og gass.

Helge Lund

Helge Lund ledet Statoil i mange år. Oljetoppene i hans generasjon valgte å investere bare småpenger i fornybar energi og karbonfangst. (Foto: Ole Jørge Bratland, Statoil)