Kreutzer og Hedegaard: Mest lønnsomt å ta CO2-kuttene hjemme

Bruk pengene på omstilling hjemme fremfor kvotekjøp ute, test alle investeringer i petroleumssektoren opp mot høyere karbonpris og lavere etterspørsel og vri forskningsmidlene fra fossil til grønt. Det var tre av de viktigste anbefalingene da rapporten «Grønn konkurransekraft» fredag ble overlevert regjeringen.

hedegaard_kreutzer