Grunnloven og klimajuss

Klimapolitikk uten energipolitikk kan bli veldig feil: Replikk fra Tore Killingland til Norges institusjon for menneskerettigheter.

En mann sykler forbi inngangen til et oljeraffineri.
Artikkelforfatteren mener NIMs forslag ikke vil gi den ønskede klimaeffekten. Bildet viser BPs oljeraffineri Ruhr Oil i Gelsenkirchen, Tyskland i mars 2022. (Foto: Martin Meissner/AP/NTB)