Greta Thunberg er verdens viktigste påvirker

Fra Katowice til Madrid: Greta Thunberg har skapt reelt håp blant de unge.

thunberg_cop25
Greta Thunberg – her fotografert under klimamøtet i Madrid 9. desember – har skapt en bevegelse blant ungdom over hele verden.