Godt verktøy kan identifisere klimarisiko i hver enkelt kommune

Klimarisiko bør stå høyt på de prioriterte arbeidslistene til de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene. Her er et ypperlig verktøy som kan få arbeidet i gang.

Du kan teste din kommunes lokale klimarisiko i dette verktøyet utarbeidet av CICERO Senter for klimaforskning og Kommunalbanken. Nyvalgte kommunestyrer kan bruke dette i for eksempel arbeidet med ny kommunal planstrategi og arealforvaltning.

Våre støttespillere