Godt rigget for grønn giv

Dersom Norge skal lykkes med å samarbeide tett med EU om klima- og energipolitikk, kreves det omfattende politisk samordning på hjemmebane. UD koordinerer arbeidet, skriver statssekretær Jens Frølich Holte.

ud

Utenriksdepartementet har fått en koordinerende rolle i regjeringens arbeid med EUs grønne giv, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Bosc d’Anjou, CC: by-nc-sa)