Godt (kunnskaps)grunnlag for mer vindkraft

NVEs arbeid med en nasjonal ramme for vindkraft bør gi grunnlag for lønnsom utbygging av vindkraft i Norge – samtidig som konfliktnivået reduseres.

Vindkraftanlegg i Kjøllefjord, Finnmark.

Våre støttespillere