Går utslippene ned eller teller vi feil?

Utslippene fra sjøfart og fiske er trolig underrapportert i Norges utslippsregnskap. Derfor kan totale CO2-utslipp være vesentlig høyere enn hva de offisielle tallene viser.

HAVN
Har utslippene fra innenriks sjøfart og fiske gått ned nesten 30 prosent fra 2012 til 2018 eller teller vi feil?