Fylka har høyrt klimabrøla frå dei unge og «Grønner på»!

Mange fylker og byar har auka ambisjonane og satt mål om nullutslepp innan 2030.

kp_maalkart_omstilling2020