Fiskeflåtens klimagassutslipp er ute av kurs

Bilfergene står midt i et grønt teknologiskifte – fra diesel til batteri. Men i fiskeflåten øker bruken av fossil diesel år for år. I rapporten “Klimatiltak og virkemiddel i fiskeflåten” som ble lagt frem 24. mai, har Nærings- og fiskeridepartementets klimautvalg så godt som ingen forslag til hvordan utslippstrenden skal snus.

fiskeflåten klimagassutslipp
Dieselforbruket og utslippene fra fiskeflåten i norske havområder øker år for år.