Fastpris på strøm og fleksibilitet – det finnes et kinderegg

Dagens fastpriskontrakter fjerner insentivene for å tilpasse strømforbruket til prisen. Fastpris med avtalt volum kan derimot gi økonomisk sikkerhet samtidig som insentiver til fleksibilitet beholdes, skriver Gerard Doorman.

nærbilde av strømmåler

Løpske strømpriser gir hodebry. Det finnes en løsning som ivaretar både forbrukerens og kraftsystemets interesser, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Erik Johansen/NTB)