Fakta og fiksjon om utslipp fra naturgass

Gass som erstatter kull i kraftproduksjon kan redusere klimapåvirkningen med 50 prosent – på lang sikt med opptil to tredjedeler.

Metanutslipp fra gassproduksjon i Europa er blitt redusert med 46 prosent fra 1990, skriver artikkelforfatteren. Her fra mottaksanlegg for norsk gass i Emden, Tyskland. (Foto: Gassco)

Våre støttespillere