EUs klimamål for 2050: Hva betyr de for Norge?

Idet Stortinget setter sitt stempel på avtalen med EU om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, forhandler EU-landene om neste steg: Hvordan skal de nå målet om netto null utslipp av klimagasser innen 2050?

EU-landenes ledere skal bestemme unionens overordnede klimamål for 2050 innen utgangen av 2019, skriver artikkelforfatteren. Stats- og regjeringssjefene møtes rundt dette bordet i Europa-bygningen i Brussel. (Foto: EUs ministerråd).

Våre støttespillere