EUs energiunion snart på politikernes bord igjen

EU samler energi- og klimapolitikken i EUs energiunion, og norske politikere må snart ta stilling til styringssystemet i energiunionen. Styringssystemet innebærer ikke suverenitetsavståelse på linje med energiregulatorbyrået ACER, men kan likevel gi ny debatt om Norges forhold til EU på energiområdet når saken kommer til Stortinget.

Styringssystemforordningen vil neppe skape like store bølger som ACER, skriver artikkelforfatteren. Her er det norske flagget heist utenfor EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel.

Våre støttespillere