Et fungerende kraftmarked er viktig for industrien

Et markedsbasert kraftsystem er et av Norges viktigste fortrinn som industrinasjon. For å få ned prisene trenger vi først og fremst mer fornybar kraft, skriver Jostein Røynesdal og Inger Kristin Holm i Norsk Hydro.

Flyfoto kraftverk Nedre Otta
I stedet for å svekke energisamarbeidet med Europa, må vi jobbe for økt kraftproduksjon her hjemme, skriver artikkelforfatterne. Bildet: Nedre Otta kraftverk i Innlandet fylke – Dam Eidefossen 1. (Foto: HafslundEco/Nedre Otta. CC: by)