Er Tysklands Energiewende dårlig nytt for klimaet?

I 2013 økte Tysklands forbruk av kullkraftstrøm, og klimagassutslippene steg svakt sammenliknet med året før. Betyr den tyske energiomleggingen at klimaet ofres på anti-atomkraftens alter?