Er dette en suksessoppskrift for grønn skipsfart?

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri er villige til å inngå sjøtransport-kontrakter med en varighet på opp mot 20 år. Kravet de stiller til rederiene er at skipet som benyttes skal være utslippsfritt.

ZeroCoaster_render_GSP_01
Fremtidens lasteskip? Dette er en skisse laget av VARD som et eksempel på hvordan et utslippsfritt lasteskip potensielt kan se ut. Foto: