Er det grønne skiftet en trussel mot skipsfarten?

40 prosent av alle varer som fraktes til sjøs er kull og petroleum. Hva skjer med behovet for sjøtransport når verden skal bruke mindre fossil energi?

Er skiftet fra fossilt til fornybart en trussel mot skipsfarten som lever av å frakter olje og kull? Foto: Tejvan Pettinger/Flickr

Våre støttespillere