Equinor og flytande havvind – kven skal betale?

Det er gode nyheiter at Equinor ønsker å forsyne deler av felta Gullfaks og Snorre med kraft frå flytande havvindturbinar. Men det er ikkje opplagt at staten bør være så raus som Equinor ber om.

Hywind Nordsjøen
Illustrasjon av Hywind Tampen-prosjektet. Dimensjoner og avstander er ikke realistiske. Foto: