Equinor forbikjørt av BP i oljeselskapenes klima-kappløp

BP har tatt ledertrøyen i klima-kappløpet mellom europeiske oljeselskaper. Equinor er forbikjørt av selskapet der tidligere Statoil-sjef Helge Lund er styreleder.

Looney BP
BPs toppsjef Bernard Looney har nå tatt ledertrøyen i oljeselskapenes tevling om å omstille seg til energiselskaper som har fremtiden for seg i en verden som går mot nullutslipp. (Foto: BP)

Nyheten: BP la tirsdag frem selskapets nye strategi. Vesentlig mer penger skal investeres i fornybar energi – og selskapets oljeproduksjon skal ned med omkring 40 prosent frem til 2030.

Min analyse: De store europeiske oljeselskapene er nå deltakere i et klima-kappløp der nye strategier leveres på løpende bånd. Selskapene erkjenner at langsiktig «license to operate» forutsetter at de omstiller seg. Klimaplanene blir svaret på EUs grønne giv og en forventning i opinionen om at store selskaper må opptre i samsvar med samfunnsmessige mål – som å kutte klimagassutslippene.

Press fra investorer virker i samme retning. Aksjekursene på alt som er «grønt» går i været, mens verdien på karbonintensiv virksomhet er i fallende trend.

De europeiske oljeselskapene har i mange år gitt verbal støtte til klimamål og CO2-prising, men nesten alle investeringene deres har gått i fossil retning. En analyse IEA gjorde i vinter viste at bare knapper og glansbilder så langt har gått til fornybar energi.   

BPs nye strategi varsler en ny linje. Virkelig store penger skal flyttes fra fossilt til fornybart.

De store oljeselskapene har både finansielle muskler, stor kompetanse og global tilstedeværelse. Dette kan gjøre dem til en konstruktiv og positiv kraft i den globale energiomstillingen. De kan bruke sin styrke og makt til å forsere overgangen mot nullutslipp verden over – og slik bidra til å «gjøre opp» for sitt historiske ansvar for klimagassutslippene.

For Equinor betyr BPs nye strategi at selskapets klimaveikart fra i vinter ser puslete ut i sammenlikning. Eldar Sætre er forbikjørt – av Helge Lund!

Kjernen i saken: Dersom styreleder Helge Lund og BPs toppsjef Bernard Looney står fast ved det de nå lover, vil BP bli en betydelig bidragsyter i den globale klimakampen de kommende tiårene. Store penger vil bli flyttet fra fossilt til fornybart – og et stort globalt selskap vil bruke betydelige finansielle og menneskelige ressurser i partnerskap med industrisektorer og byer som ønsker å kutte utslipp.

Hittil har BP investert bare småpenger i fornybar energi. BP har nå 2,5 GW i sin fornybarportefølje. Målet i 2030 er 50 GW med en mellomstasjon i 2025 på 20 GW. En vekst på 5 GW i snitt i året vil gjøre BP til en av de aller største utbyggerne av sol- og vindkraft i verden.

Årlige investeringer i fornybar energi i størrelsesorden 5 milliarder dollar vil raskt gjøre BP til en vesentlig større aktør innen fornybar energi enn Equinor. Eldar Sætres selskap har satt mål om 4-6 GW innen 2026 og 12-16 GW innen 2035, og at 15-20 prosent av investeringene vil gå til fornybar energi. Fornybarandelen i BPs investeringer vil raskt overstige dette nivået. Forbrukernære aktiviteter og fornybar energi vil utgjøre omkring 40 prosent i 2030 ifølge materialet som ble lagt frem tirsdag.

Men olje og gass blir ikke borte på ti år hos BP heller. Også om ti år vil majoriteten av BPs investeringsmidler gå til fossil energi, så det er ingen rask avvikling av et oljeselskap etter modell fra danske Ørsted vi er vitne til. Men retningen er likevel tydeligere hos BP enn hos de andre oljeselskapene.

Andelen investeringer mellom fossilt og fornybart er det viktigste tallet når oljeselskapenes klimainnsats skal vurderes. Det er her Lund og Looney må levere i de kommende kvartalene.

Et svært viktig skille mellom BP og konkurrentene er at selskapet vil la oljeproduksjon falle utover på tyvetallet. Selskapet regner i 2030 med å produsere 40 prosent mindre olje enn i dag. Selskapet vil heller ikke lete i nye land. Den fossile virksomheten skal altså ned i størrelse, bare den mest lønnsomme oljen skal hentes opp.

BP skal gå fra å være et oljeselskap som utvinner ressurser til å bli et energiselskap som leverer tjenester forbrukerne trenger, fra et internasjonalt oljeselskap til et integrert energiselskap – med siktemål om å bidra til netto null i 2050.

I dette ligger to viktige erkjennelser.

  • Det er energitjenester samfunnet egentlig etterspør, ikke olje og gass.
  • Energitjenestene må leveres med nullutslipp.

Omstillingen skal gjennomføres gjennom vekst i fornybar energi og kundenære virksomheter.

Et eksempel: Antallet ladepunkter for elbiler i BPs eie økes fra 7.500 i dag til 25.000 i 2025 og 70.000 i 2030. Slik kan BP fortsette å tjene penger på at folk kjører bil, også etter at forbrenningsmotoren er plassert på historiens skraphaug.

Hva skjer fremover? Aksjemarkedet reagerte umiddelbart positivt på BPs nye strategi, selv om selskapet tapte penger i første halvår i år og tok store nedskrivninger. Investorenes vurdering vil være et viktig signal. Trolig vil det bli stadig vanskeligere og dyrere for selskaper å få kapital til videre fossile satsinger, mens de store og langsiktige pengene vil gå i grønnere retning. Sammen med politiske mål om nullutslipp gjør dette at det neppe er siste gangen det kommer nyheter om at store oljeselskaper omstiller seg i grønn retning.

Sent er bedre enn aldri.

I den norske debatten vil BPs nye strategi ganske sikkert stimulere til ytterligere diskusjon om hvor Equinor bør gå.

Hvor tålmodige bør vi som eiere være?