Elferge-revolusjonen startet på Vestlandet – nå kan hurtigbåtene stå for tur

Fire år etter at «Ampere» krysset Sognefjorden for første gang er 14 elferger i drift og over 50 i bestilling. Det er på tide å ta nullutslippsteknologien ett steg videre: Hurtigbåtene står for tur.

Elfergerevolusjonen startet med «Ampere» på strekningen Lavik-Oppedal.

Våre støttespillere