Dette betyr klimarisiko for varehandel

Handelsnæringen vil måtte møte klimapolitikk og klimaendringer på en lang rekke felt.

GettyImages-849220866_
En verden som oppfyller Paris-målene vil måtte legge om slik at det samlede ressursavtrykket faller vesentlig. Det vil påvirke varehandelen. (Foto: Vostok – GettyImages)