Dette betyr klimarisiko for ulike næringer

Norsk næringsliv vil bli påvirket av både klimaendringer og klimapolitikk. For noen næringer er klimarelaterte forhold helt sentralt, for andre næringer betyr klima mindre.

Credit_-_Jan_Arne_Wold___Woldcam_-__Statoil_-_DJI_0045_f
Hvordan vil klimarisiko påvirke skipsfart, kraftproduksjon, olje og gass og øvrig norsk næringsliv? (Foto: Jan Arne Wold, Equinor)