Dette betyr klimarisiko for transportsektoren

Transportsektoren i Norge står overfor en stor omstilling og må levere store klimakutt, samtidig som været blir villere og våtere.

Shanghai
Dette er en elektrisk buss på gaten i Shanghai. De aller fleste elbussene i verden ruller rundt i Kina. (Foto: Ludger Heide)