Dette betyr klimarisiko for skogbruk og bioenergi

Klimaendringer kan gi mer skader på skogen. Bruk av bioenergi og skogen som karbonlager setter viktige rammer for skogbruket.

statskog_namdalseid_
Bioetanol fra norsk skogbruk kan stange i EUs tolltak.